en vi

Archdaily

https://www.archdaily.com/951710/ghtk-interior-office-iplus-architecture?ad_source=search&ad_medium=search_result_all https://www.archdaily.com/928201/0219-ghtk-interior-office-iplus-architecture?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

iplus 05/03/2021
hihi
Kiến việt- Đường cong mềm mại từ dự án văn phòng Giao Hàng Tiết Kiệm

Kiến việt- Đường cong mềm mại từ dự án văn phòng Giao Hàng Tiết Kiệm

https://kienviet.net/2020/12/09/tang-thuong-ghtk-nhung-duong-cong-mem-mai-ruc-nang-iplus-architecture/ Hài hòa cùng sắc xanh đậm chủ đạo của Giao hàng tiết kiệm...

iplus 05/03/2021
hihi