Scroll to top

Bệnh viện An Sinh – Hồng Ngọc – Nha Khoa Tầng 4

Dự án

Bệnh viện An Sinh – Hồng Ngọc – Nha Khoa Tầng 4

  • Năm thực hiện: 2020
  • Địa chỉ: Bệnh viện An Sinh, Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất nha khoa tầng 4
  • Quy mô: Diện tích 2000 m2
  • Phong cách chủ đạo: Isometric
  • Ý tưởng: …