Nhà ở Thi công nhà ở Thiết kế nhà ở

Long Beach Luxury

  • Năm thực hiện: 2020
  • Địa chỉ: Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
  • Hạng mục: Thiết kế, thi công nội thất
  • Quy mô: Diện tích 100 m2
  • Phong cách chủ đạo:
  • Ý tưởng: …