Nhà ở Thi công nhà ở Thiết kế nhà ở

Thanh Xuân Apartment

  • Năm thực hiện: 2018
  • Địa chỉ: 35 Lê Văn Thiêm
  • Hạng mục: Thiết kế, thi công nội thất.
  • Quy mô: Diện tích 96 m2
  • Phong cách chủ đạo: Local style.
  • Ý tưởng: …