Nhà ở Thi công nhà ở Thiết kế nhà ở

FLOWER SHOP

  • Năm thực hiện: 2017
  • Địa chỉ: Ngô Sỹ Liên
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất.
  • Quy mô: Diện tích 30 m2
  • Phong cách chủ đạo: Industry

Ý tưởng: …