Nhà ở Thi công nhà ở Thiết kế nhà ở

Synary coffee

  • Năm thực hiện: 2017
  • Địa chỉ: số 9 Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Hạng mục: Thiết kế, thi công hoàn thiện .
  • Quy mô: Diện tích 35 m2
  • Phong cách chủ đạo: Local
  • Ý tưởng: Synary là một hãng cafe Việt Nam mới