Scroll to top

Thi công xây dựng

Tư vấn thiết kế, khảo sát đất đai, lập phương án mặt bằng, lập phương án mặt dựng, lập hố sơ xin phép xây dựng, lập hồ sơ kỹ thuật, kết cấu thi công, lập dự toán, thi công hoàn thiện…

 

Đang cập nhật