Scroll to top

Best Pacific Việt Nam

Dự án

Best Pacific Việt Nam

 • Dự án Best Pacific Việt Nam
 • Năm thực hiện: 2016
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP Hải Dương
 • Diện tích: 400m2

Hạng mục

 • Thiết kế:
  • Nội thất tầng 1 nhà điều hành
  • Cảnh quan nhà điều hành
 • Thi công:
  • Nội thất tầng 1 nhà điều hành
 • Hình thức biểu hiện:
  • Indochine Style