I+ Projects

I+ Projects

I+ Projects là các dự án được iplus triển khai thực hiện với tính chuyên nghiệp cao nhất, triển khai phối hợp mô hình BIM cùng với các chủ đầu tư cũng như các bên tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp. Mang đến hiệu quả tốt nhất khi triển khai từ quá trình thiết kế đến triển khai thi công. Đảm bảo tốt nhất từ concept đến thi công không có sự sai khác.