en vi
Công trình Dự án Thiết kế nội thất

Văn phòng Kênh 14 tòa nhà Báo Người Lao Động

  • Năm thực hiện: 2019
  • Địa chỉ: Tòa Báo Người lao động, số 123 Võ Văn Tần
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất.
  • Quy mô: Diện tích 400 m2
  • Phong cách chủ đạo: Industry
  • Ý tưởng: …