Scroll to top

Tầng 5 Office trụ sở Giao Hàng Tiết Kiệm

 • Năm thực hiện: 2018-2019
 • Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Hạng mục: Thiết kế nội thất.
 • Quy mô: Diện tích 580 m2
 • Phong cách chủ đạo: Minimalist và Parametric.
 • Ý tưởng: …

 

Dự án

Tầng 5 Office trụ sở Giao Hàng Tiết Kiệm

 • Năm thực hiện: 2018-2019
 • Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Hạng mục: Thiết kế nội thất.
 • Quy mô: Diện tích 580 m2
 • Phong cách chủ đạo: Minimalist và Parametric.
 • Ý tưởng: …