Thi công nội thất văn phòng Thiết kế Thiết kế nội thất

VCCORP OFFICE IN SAI GON

  • Năm thực hiện: 201… – 201…
  • Địa chỉ: Toà nhà ….. , Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công văn phòng
  • Quy mô: Diện tích ….m2
  • Phong cách chủ đạo:

Ý tưởng: